BLIN

Bygnings og Landskabskultur i Norddjurs

Slider_06
Slider_02
Slider_04
Slider_05
Slider_01
Slider_03
Slider_12
Slider_13
Slider_14
Slider_15
Slider_10
Slider_11
Slider_07
Slider_16
Slider_08
Slider_09
Slider_23
Slider_25
Slider_21
Slider_22
Slider_24
Slider_18
Slider_19
Slider_20
Slider_17

Grenaa Dampvæveri

Virksomheden grundlagt: 1893
Adresse: Østerbrogade 45 8500 Grenaa
Telefon: 86327433
Nuværende ejer: Wernerfelt textiles A/S
Ejerforhold ved etablering: Grenaa dampvæveri
Bygning opført år: 1914-
Arkitekt: ?
Arkivalier: Grenaa Egnsarkiv
Fotos, Genstande: Grenaa Egnsarkiv

Historisk baggrund.
Grenaa Dampvæveri begyndte beskedent i 1893 for kort efter at komme til at dominere byens industri og bevare denne status frem til starten af 1960erne. Dampvæveriets produktion af klæde beskæftigede fra 100 personer i starten op mod 900 ansatte da produktionen var på sit højeste. Der har været en løbende produktudvikling og satsning på det internationale marked, som gør, at dampvæveriet og dets produkter har været kendt over hele landet, såvel som i det meste af Europa og USA. Der findes en dokumentationsrapport fra lukningen af dampvæveriet, men ellers er det knapt med litteratur om

Virksomheden.
Grenaa Dampvæveri er et oplagt industriminde, fordi bygningsmassen sammen med det øvrige bevarede materiale kan fortælle en central del af dansk industri historie.
Dampvæveriet har haft afgørende lokal betydning som den eneste storindustri i byen frem til omkring 1960, dels som byens største arbejdsplads, dels som afgørende for byens økonomi. Endvidere var dampvæveriet været landets største bomuldsvæveri fra 1919 og har dermed også haft en uomtvistelig nationalt, ligesom det gennem sin omfattende eksportvirksomhed har bidraget til at sætte Danmark på det industrielle verdenskort.

Arkitektur.
Grenaa Dampvæveri er opbygget fra sin grundlæggelse i 1893, men de bebyggelser vi ser i dag stammer fra 1914, og er kendetegnet ved en skrabet arkitektur i rødt tegl.
Fabrikkens placering tæt på det historiske centrum gør, at den markerer sig meget i Grenåborgernes dagligdag.
Som det mest fremtrædende symbol for Grenå’s industri er den høje monumentale fabriksbygning placeret mod hovedvejen, oprindelig mellem den historiske by og havnen så der var let adgang til transport på vej og vand.

Bygningen er opført i en markant artikuleret jernbetonkonstruktion med udfyldning af tegl og på toppen krones den af en asymmetrisk del i puds. I samme konstruktive stil er nogle lavere velproportionerede faginddelte industrihaller opført.

Denne del omgives af andre ældre historiske administrationsbygninger, som skalamæssigt skaber en berigende kontrastrig fortælling.

Bag den historiske administrationsbygning er den ældre fabriksdel placeret væk fra vejen. Denne del er opført som en stor gruppe af parallelle, adderende saddeltagshaller i rødt murstensforband med rundbuede vinduer, der med rytme og formmæssig profilering på formen vis markerer strukturen i det adderende system.

Denne dels fint afdæmpede proportionering skaber passende nedtonet afstemthed til den mere pompøse del af anlægget. Arkitekturens inspirerende variationer, ubemærkede byggetekniske tilstand og atmosfære af industrihistorie gør, at den er af allerhøjeste værdi som et nationalt bevaringsværdigt monument, så det skaber mulighed for at vores fælles industrihukommelse bevares i et komplekst og værdigt værk, der både er typisk men samtidig har en særegen industriel sjæl.

Litteratur.
Anne Trine Larsen: Industriens historie i Århus Amt 2005
Kommuneatlas Ebeltoft 1999
Ole Meyer; De tavse bygninger, Aristo 2000
Sven Allan Jensen; Kulturmiljøer i Århus Amt, registrant april 2004
Skov- og naturstyrelsen; Kulturhistorien i planlægningen 2001

Billeder venligst udlånt af Grenaa Egnsarkiv