BLIN

Bygnings og Landskabskultur i Norddjurs

Slider_06
Slider_02
Slider_04
Slider_05
Slider_01
Slider_03
Slider_12
Slider_13
Slider_14
Slider_15
Slider_10
Slider_11
Slider_07
Slider_16
Slider_08
Slider_09
Slider_23
Slider_25
Slider_21
Slider_22
Slider_24
Slider_18
Slider_19
Slider_20
Slider_17

Hekla

Virksomheden grundlagt: 1915
Adresse: Hovedgade 90 8961 Allingåbro
Telefon: 86481084
Ejerforhold ved etablering: “kartoffelmelsfabrik”
Nuværende ejer: Hekla Maskinfabrik
Arkitekt: Ukendt
Bygning opført år: 1915 – 17, senere tilbygget
Arkivalier: På Virksomheden
Fotos, genstande: Dansk Landbrugsmuseum

Historisk baggrund.
Maskinfabrikken Hekla var egentlig grundlagt i 1915 i Gråsten, men flyttede i starten af 1930erne til Allingåbro, hvor den blev anlagt i den nedlagte kartoffelmelsfabrik. Maskinfabrikken er fortsat i drift og har produceret forskellige maskiner til brug i landbruget.

Fabrikken er en fin repræsentant for den lokale industrihistorie, hvor mindre maskinfabrikker blev anlagt til at dække primært lokale behov. Dermed fungerer fabrikken også som repræsentant for den del ret væsentlige del af dansk industri, der har bestået af mindre fabrikker uden for de større byområder. Hermed repræsenterer virksomheden også den hverdag, der har været normen for mange danskere igennem 1900-tallet. Historisk set bør også denne del af industrihistorien indgå blandt de industriminder, hvis de skal være repræsentative for dansk industris historie.

Arkitektur.
Hekla maskinfabrik er placeret i udkanten af Allingåbro på en mindre bakke, hvilket giver den lille bygning en dominerende karakter.

Den er oprindelig opført under 1. Verdenskrig som kartoffelmelsfabrik i nyklassicistisk stil som én-etages, én-længet bygning i rød tegl med saddeltag og indgang fra den ene gavl. Disse facader har en rytmisk opbygning af profilerede pilastre, der deler bygningen op i 4 fag som hver indeholder et rundbuet vindue med jernramme. To halve fag uden vinduer i begge ender af det ydre murværk virker som afslutning på bygningskroppens længde, og dens massivitet er med til at konstruktivt at stabilisere hjørnerne på det oprindelige hus.

Siden er der blevet adderet tilbygninger, hvilket giver et utilpasset helhedsindtryk. Over bygningens ene halvdel er tilbygget et gavlmotiv ud mod vejside, og denne dels nye vinduer skaber et uharmonisk rytmesammenstød med den oprindelige flotte stilrene facade.

Tilsvarende uharmonisk er to andre tilbygninger, der ligger henholdsvis i en forlængelse af og vinkelret på den oprindelige bygning, Begge tilbygninger er lavet med pudsede facader og malet røde. Hele bygningsværket er dækket af eternittag, indgangspartiet er smukt designet som en smal portal flankeret af pudsede pilastre, hvorpå hviler en bue. Detaljerne i murværket omkring pilastrene, vinduerne og indgangspartiet vidner om kvaliteterne i den oprindelige bygning, hvilket er det positive at sige om bygningen. De tre tilbyggede dele er derimod af meget dårlig kvalitet i alle henseender både proportioner, detaljer og måden, hvorpå der arkitektonisk bygges sammen med den oprindelige bygning.

Man kan vurdere at bygningen har glimtvise kvaliteter, men de tilbyggede bygningsdele, har skæmmet den oprindelige bygning i sådan en grad, at man må sige, at bygningsværket totalt set indeholder ringe arkitektoniske kvaliteter, men fremstår alligevel som en repræsentant for en lille lokal virksomhed “knopskydninger” i forhold til nye funktionelle krav.