BLIN

Bygnings og Landskabskultur i Norddjurs

Slider_06
Slider_02
Slider_04
Slider_05
Slider_01
Slider_03
Slider_12
Slider_13
Slider_14
Slider_15
Slider_10
Slider_11
Slider_07
Slider_16
Slider_08
Slider_09
Slider_23
Slider_25
Slider_21
Slider_22
Slider_24
Slider_18
Slider_19
Slider_20
Slider_17

Generalforsamling - 17. Marts 2022

Kære medlemmer
I indkaldes hermed til BLIN’s generalforsamling samt præmiering i Baunhøj Mølle torsdag den 17. marts 2022 kl.19.00.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Beretning om foreningens arbejde i det forløbne år v. formand Lars Kastanje.

 3. Aflæggelse af regnskab for 2021 v. kasserer Birgit Skov Jensen

 4. Fremlæggelse af budget for 2022 v. kasserer Birgit Skov Jensen

 5. Valg til bestyrelsen
  Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
  På valg er Lisbeth Madsen, Birgit Skov Jensen og Benno Blæsild. Sidstnævnte stiller ikke op til genvalg.  Der er jfr. vedtægten plads til valg af ialt 4 medlemmer for 2 år.

 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  Suppleanterne vælges hvert år.
  Dorte Kolind og Arne Lerche Hansen stiller begge op til genvalg.

 7. Valg af revisor
  Nuværende revisor Jytte Nielsen stiller op til genvalg.

 8. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer

  Forslag fra bestyrelsen:
  Der er ingen forslag fra bestyrelsen.

  Forslag fra medlemmer: Indlevering senest 10. marts 2022 – se nedenfor.

 9. Eventuelt
  Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden senest d. 10. marts på mail: LK@blin.dk.


Præmiering:
Præmieringsudvalget fortæller om præmieringen og formanden overrækker beviset.

Let traktement: 
BLIN er vært for et lettere traktement.
Venlig hilsen Lars Kalmar Kastanje, formand