BLIN

Bygnings og Landskabskultur i Norddjurs

Slider_06
Slider_02
Slider_04
Slider_05
Slider_01
Slider_03
Slider_12
Slider_13
Slider_14
Slider_15
Slider_10
Slider_11
Slider_07
Slider_16
Slider_08
Slider_09
Slider_23
Slider_25
Slider_21
Slider_22
Slider_24
Slider_18
Slider_19
Slider_20
Slider_17

Bygningspræmiering 2019

Pressemeddelelse Grenaa, den 20. marts 2019

Bygningspræmiering 2019
Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Norddjurs – BLIN – afholdt sin årlige generalforsamling tirsdag den 19. marts i Baunhøj Mølle med over 30 deltagere. Ifølge foreningens vedtægter uddeles her en pris som anerkendelse for vedligeholdelse, renovering, forbedringer eller nyopførelse af en ejendom eller naturområde. Formålet er at præmiere og dermed synliggøre en indsats, der har bevaret eller tilføjet en by og en egn æstetisk værdi.

BLIN har uddelt den årlige bygningspris til ejerne af Stokkebro 97 i Gjerrild.

I en tid hvor gamle utidssvarende huse i udkantsområderne bliver nedrevet og erstattet
af nye moderne huse, er det befriende, at der stadig er mennesker, der tager kampen op
med restaurering af de gamle bygninger, så vi kan bevare nogle af de æstetiske
og historiske værdier, der findes i vores små bysamfund.

Dette hus fra 1880 var ikke fredet eller registreret som bevaringsværdigt, så en nyfortolkning af huset var selvfølgelig tilladeligt. Fredningsbestemmelserne er i dag blevet lempeligere. Man er godt klar over, at skal de gamle private huse overleve, så en ny generation vil bo i dem, må der være lempeligere krav. Det betyder som regel højere til loftet og en mere tidsvarende indretning.

I dette tilfælde er sjælen i huset bevaret, køkkenet er udvidet med en lille tilbygning bagtil, som stadig hænger sammen med det eksisterende køkken. Højden i huset er hævet dvs. der er lavet højere bindingsværk og murværk, hvorefter nye vinduer i de eksisterende murhuller ligeledes er forhøjet af hensyn til husets nye proportioner.
Der er ligeledes tænkt i bæredygtighed, miljø og genbrug. Husets nye tag er genbrugstegl
som er med til at signalere, at det stadigt er et meget gammelt hus.

Huset fortjener at blive fremhævet som et godt eksempel på, hvorfor det er så vigtigt at bevare helheden med de gamle huse i bybilledet fremfor ikke gennemtænkte nedrivninger.
Stor ros for det gode håndværk og de rigtige materialer, der er brugt i renoveringen.

Generalforsamlingen indeholdt i øvrigt efter beretning og regnskab/budget genvalg til af 4 bestyrelsmedlemmer, ny suppleant og revisor. Herefter et spændende oplæg af bestyrelsesmedlem Lars Sand Kirk fra besøg i Malopolska i de UNESCO fredede trækirker i Polen. Afslutningsvis fortalte Lars Sand Kirk og Lars Kalmar om deres kunstudstilling i Baunhøj Mølle

Yderligere oplysninger kan fås hos:
Bygnings- og Landskabskultur i Norddjurs formand Lars Kalmar Kastanje, tlf. 2423 5335.

Der vedhæftes 2 fotos af bygningen – før og efter renoveringen.