BLIN

Bygnings og Landskabskultur i Norddjurs

Slider_06
Slider_02
Slider_04
Slider_05
Slider_01
Slider_03
Slider_12
Slider_13
Slider_14
Slider_15
Slider_10
Slider_11
Slider_07
Slider_16
Slider_08
Slider_09
Slider_23
Slider_25
Slider_21
Slider_22
Slider_24
Slider_18
Slider_19
Slider_20
Slider_17

Store solcelleanlæg i det åbne land

Flere kommuner, herunder også Norddjurs Kommune, planlægger mange og ofte meget store solcelleanlæg i det åbne land. I flere kommuner er der allerede tale om anlæg, der dækker op til 200 hektar, og vi kan forvente en betydelig stigning i såvel antallet som i størrelsen.

BLIN støtter arbejdet med, at produktion af vedvarende energi bliver en naturlig del af fremtidens landskab, men med behørig hensyntagen til historiske kulturmiljøer, bevaringsværdige landskaber og kyster.

For at det kan ske på en ordentlig måde, mener BLIN, at kommunernes arbejde med etablering og konkret placering af solcelleanlæg i det åbne land skal opkvalificeres og understøttes bedre.

By og Land, Landsforeningen for Bygnings- og landskabskultur har udarbejdet publikationen ”Solcelleanlæg – placering i det åbne land” og ønsker hermed, at give sit input til, hvordan man kan undgå, at solcelleanlæg spolerer det omgivende landskab.

By og land foreslår bl.a., at der skal udarbejdes et landsplandirektiv med retningslinjer for etablering af solcelleparker og ikke mindst for transporten af energien.

Blin støtter op om de tanker og ideer, der fremgår af publikationen og henviser til denne for yderligere oplysninger: (”Solcelleanlæg – placering i det åbne land”).