BLIN

Bygnings og Landskabskultur i Norddjurs

Slider_06
Slider_02
Slider_04
Slider_05
Slider_01
Slider_03
Slider_12
Slider_13
Slider_14
Slider_15
Slider_10
Slider_11
Slider_07
Slider_16
Slider_08
Slider_09
Slider_23
Slider_25
Slider_21
Slider_22
Slider_24
Slider_18
Slider_19
Slider_20
Slider_17

Har du en bevaringsværdig bygning i Norddjurs

Har du en bevaringsværdig bygning i Norddjurs Kommune eller har interesse for bevaringen af disse bygninger, så
opfordres du til at støtte dette forslag:


Foreningen BLIN – Bygnings- og Landskabskulturforeningen i Norddjurs – beskæftiger sig med den fysiske del af vores lokalområde, dvs. de kulturhistoriske og æstetiske værdier ved bygninger, byrum og landskaber. Vi har opmærksomheden på både den gamle og den nye del af bygnings- og landskabskulturen. Det er vigtigt for de fleste, at vore byer og landområder giver et positivt og indbydende indtryk, ligesom vigtig historie og tidsperioder søges bevaret.

Derfor foreslår Bygnings- og Landskabskulturforeningen i Norddjurs, at der igangsættes et arbejde for at kortlægge alle de værdifulde bygninger, der findes i Norddjurs Kommune – den såkaldte SAVE registrering.

Bygningerne i den tidligere Grenaa Kommune blev SAVE registreret i 1995 og offentliggjort i det såkaldte Kommuneatlas. Ved sammenlægningen i 2007 havde de øvrige områder i kommunen - Nørre Djurs, Rougsø og delvis Sønderhald - ikke en tilsvarende registrering. Derfor har vi foreslået Norddjurs Kommune, at der igangsættes et arbejde med hensyn til SAVE registrering, så hele kommunen er dækket.

En sådan registrering vil være vigtig, når f.eks. initiativerne i forbindelse med landsbyfornyelsen skal sættes i værk:
Hvad skal rives ned og hvad skal bevares? Ligeledes vil planerne om udviklingsprojekter inden for emnet social bæredygtighed kunne forankres i tydelig lokalisering af de bygninger og miljøer, som kan generere bosætning og turisme.

Vi tror, det har stor betydning både for bosætning og turisme, men også for de fleste indbyggere i kommunen, at vi vedligeholder og bevarer de værdifulde historiske bygninger i by og på land, og til støtte for dette arbejde, vil en fuldstændig SAVE registrering være et godt redskab.

BLIN har indsendt forslaget, som høringssvar til budgetskitsen 2022.
BLIN er bekendt med, at Museum Østjylland har indsendt lign. forslag

Lars Kalmar Kastanje
Formand for BLIN