BLIN

Bygnings og Landskabskultur i Norddjurs

Slider_06
Slider_02
Slider_04
Slider_05
Slider_01
Slider_03
Slider_12
Slider_13
Slider_14
Slider_15
Slider_10
Slider_11
Slider_07
Slider_16
Slider_08
Slider_09
Slider_23
Slider_25
Slider_21
Slider_22
Slider_24
Slider_18
Slider_19
Slider_20
Slider_17

GDPR – Persondatabeskyttelse i BLIN

Persondatabeskyttelse i BLIN
Efter reglerne i EU’s Persondataforordning af 25. maj 2018 skal myndigheder, virksomheder og foreninger m.v. over holde en række bestemmelser, herunder informere de borgere/medlemmer om, hvordan deres data behandles.
I BLIN lever vi naturligvis op til disse krav, så derfor disse oplysninger:

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
BLIN’s dataansvarlige er formanden Lars Kalmar Kastanje, Krogen 2, 8500 Grenaa, lk@blin.dk, telefon 24235335 og kasserer Birgit Skov Jensen, Bag Klitten 13, 8500 Grenaa, birgit-skov-jensen@refugiet.dk telefon 24464066.

Behandling af personoplysninger
I forbindelse med indmeldelse i foreningen registreres typen af medlemskab samt medlemmets navn, adresse og e-mail samt evt. telefonnummer. Medlemmets navn og adresse videregives til Landsforeningen By og Land til forsendelse af foreningens blad samt til Betalingsservice til forsendelse af den årlige kontingentopkrævning. Ingen af disse oplysninger er ifølge Persondataloven følsomme oplysninger og kræver ikke særligt samtykke fra medlemmerne m.h.t. videregiveles til de pågældende.

Formålet med personoplysningerne
De personoplysninger foreningen opbevarer tjener til opfyldelse af formålsparagraffen, herunder distribution af nyhedsbreve, opkrævning af kontingent samt forsendelse af By og Land.
Vi deler ikke oplysningerne med eksterne samarbejdsparter eller på anden måde videregiver oplysninger om medlemmer, som ikke er direkte relateret til formålet for BLIN.
Oplysninger om medlemmer kan videregives til eksterne samarbejdspartnere, såkaldt databehandler, såfremt der er indgået en skriftlig aftale om dataansvarlighed og databehandling. Det kan ske i forbindelse med drift af tekniske systemer, udsendelse af mails, dataanalyser, forbedrede medlemsfordele og lignende.
Ved henvendelse til formand eller kasserer kan et medlem til enhver tid få oplyst, hvilke oplysninger BLIN har registreret om den pågældende.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi opbevarer medlemsoplysninger på formandens og kassererens computere samt medlemslister, der evt. også udleveres til BLIN’s bestyrelse.
Oplysningerne om medlemmer opbevares i op til 3 år efter endt medlemskab. Foreningen kan på basis heraf rette henvendelse om gentegning af medlemskab, medmindre det udmeldte medlem har bedt om øjeblikkelig sletning af alle opbevarede data.