BLIN

Bygnings og Landskabskultur i Norddjurs

Slider_06
Slider_02
Slider_04
Slider_05
Slider_01
Slider_03
Slider_12
Slider_13
Slider_14
Slider_15
Slider_10
Slider_11
Slider_07
Slider_16
Slider_08
Slider_09
Slider_23
Slider_25
Slider_21
Slider_22
Slider_24
Slider_18
Slider_19
Slider_20
Slider_17

Nyttige Links

Restaureringsfaglige foreninger og institutter
www.byogland.dk – Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur
www.bygningsbevaring.dk – Center for Bygningsbevaring i Raadvad
www.bygningskultur.dk – Bygningskultur Danmark – Paraplyorganisation for forskellige aktører med interesse i bygninger og bygningskultur.www.foreningen-straatag.dk – Foreningen Stråtag – Forening for ejere af hus med stråtag og andre med interesse i emnet.
www.byfo.dk – Bygningsfredningsforeningen – Hovedsagelig en økonomisk interesseorganisation for ejere af fredede bygninger
www.kalkforum.org – Medlemsforening for arkitekter, håndværkere og forskere fra hele norden med interesse i bygningskalk og kalkpuds.
www.karch.dk – Kunstakademiets Arkitektskole
www.kunstbib.dk – Samlingen af arkitekturtegninger
www.aarch.dk – Arkitektskolen i Århus
www.kons.dk – Kunstakademiets Konservatorskole
www.natmus.dk – Nationalmuseet
www.natmus.dk/sw4621.asp – Frilandsmuseet i Sorgenfri
www.sbsby.dk – SBS Byfornyelse
www.dac.dk – Dansk Arkitekturcenter
www.gbb.dk – Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring
www.patriotisk.dk – Patriotisk Selskab
www.realdania.dk – Realdania A/S
www.realea.dk – Realea A/S
www.berntsenfonden.dk – Berntsens Fond
www.bev.dk – Bevaringsværdige Bygninger
www.dn.dk – Danmarks Naturfredningsforening
www.d-g-h.dk – Danske Godser og Herregårde
www.slotte-herregaarde.dk – Danske Slotte og Herregårde
www.dansklandbrug.dk – Dansk Landbrug
www.skovforeningen.dk – Dansk Skovforening
www.bcnord.dk – Bevaringscenter Nordjylland 

Relevante Myndigheder
www.kulturarv.dk/forvaltning/udvalg/bygningssyn/ – Det særlige Bygningssyn
www.kulturarv.dk – Kulturarvsstyrelsen
www.kum.dk – Kulturministeriet
www.kl.dk – Kommunernes Landsforening
www.sns.dk – Skov- og Naturstyrelsen
www.ses.dk – Slots- og Ejendomsstyrelsen
www.mim.dk – Miljøministeriet
www.forsvaret.dk/FBE/Pages/default2.aspx – Forsvarets Bygningstjeneste