Bygnings- og Landskabskultur i Norddjurs Komune

Formand

Lars Kastanje

Tlf. 24 23 53 35

Mail. info@blin.dk 

BLIN

Indkalder til generalforsamling samt bygningspræmiering på

MØLLEN i Grenaa, torsdag d. 9 marts kl. 19.30

 

Dagsorden:

 

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år (Formanden Lars Kastanje).
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (kasserer Erik Vestergaard).
  4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering (Erik Vestergaard).
  5. Vedtagelse af kontingent for 2017 (bestyrelsen foreslår uændret kontingent).
  6. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne. Evt, forslag bedes sendt til info@blin.dk senest d.20.februar 2017.
  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er Gunnar Lauritsen (næstformand).Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er Gunnar Lauritsen (næstformand) som ikke ønsker genvalg. Erik Vestergaard (kasserer) som ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslår medlem Karsten Sørensen som nyt bestyrelsesmedlem.
  8. Valg af 1 suppleant for 1 år. På valg er Ingrid Kristiansen. Hun modtager genvalg.
  9. Valg af revisor (nuværende er Jan Rønne) som gerne modtager genvalg.
  10. Eventuelt.

 

Præmiering:

 

Præmieringsudvalget fortæller om præmieringen og formanden overrækker præmien.

 

Let traktement:

 

Blin er vært for et lettere traktement.

 

 

På bestyrelsens vegne

Lars Kastanje (Formand)

 

 

 


Medlemstilbud

Bliv medlem i vores forening for kr. 150,- pr. person eller kr. 200,- pr. husstand
Hvis man som firma ønsker at profilere sig på vores hjemmeside kr. 500,-


Det er meget let

At blive medlem af vores forening, du kan sende en mail til foreningens mail ved at klikke her: info@blin.dk hvor du bare skal oplyse dit navn og adresse.

Som medlem modtager du også 4 gange årligt landsforeningens blad "By & Land", se landsforeningens hjemmeside her


Den gamle smedie opdateret

Blin administrerer den gamle smedie i grenaa DGSTegning.jpg
Print