BLIN

Bygnings og Landskabskultur i Norddjurs

Slider_06
Slider_02
Slider_04
Slider_05
Slider_01
Slider_03
Slider_12
Slider_13
Slider_14
Slider_15
Slider_10
Slider_11
Slider_07
Slider_16
Slider_08
Slider_09
Slider_23
Slider_25
Slider_21
Slider_22
Slider_24
Slider_18
Slider_19
Slider_20
Slider_17

BLIN Nyhedsbrev Nr. 5 - 2023

Kære medlemmer

I indkaldelsen til generalforsamlingen den 16. marts 2023 fortalte vi, at bestyrelsen har besluttet at lade præmieringen i 2023 foregå på en anden måde end hidtil. Vi vil nemlig inddrage såvel foreningens medlemmer som alle kommunens borgere i at komme med forslag til nomineringer og præsentere nogle af dem på et offentligt møde.

Af foreningens vedtægter fremgår, at et af foreningens formål er:

”At uddele en pris, gerne årligt, til en ejer, beboer eller myndighed eller tilsvarende i Norddjurs Kommune, som anerkendelse for vedligeholdelse, renovering, forbedringer eller nyopførelse på en ejendom, hvorved der er bevaret eller tilføjet by eller egn æstetisk værdi. Ligeledes kan der på landskabsområdet uddeles en præmie for bevarings- eller genopretningsprojekter eller nyanlæg.”

Derfor har vi tilrettelagt en proces, hvor vi opfordrer jer til senest 20. maj 2023 at komme med forslag til, hvilke bygninger eller landskaber, der bør komme i betragtning til præmiering.

Forslaget – gerne, men ikke nødvendigvis, ledsaget af en begrundelse - indsendes til formand Lars Kalmar Kastanje på lk@blin.dk. Alternativt leveret mundtligt på telefon 24 23 53 35.

I ugeavisen Grenaa Bladet den 19. april vil alle borgere ved annoncering og en pressemeddelelse blive opfordret til at gøre det samme.

En arbejdsgruppe bestående af Lisbeth Madsen, Dorthe Kolind og Birgit Skov Jensen vil indsamle og bearbejde de indsendte forslag og udvælge 5 forslag, der indstilles til en nedsat bedømmelseskomité af fagfolk og politikere, det udpeger vinderen.

De nominerede og vinderen vil blive præsenteret ved et offentligt møde den 24. oktober 2023, under overskriften: Huse og landskaber, der glæder øjet. Mødet vil blive indledt med et foredrag af formidlingschef Kristine Virén, Bolius (også kendt fra DR1 TV programmet Hammerslag og andre udsendelser om arkitektur). Foredraget arrangeres i samarbejde med Norddjurs Folkeuniversitet.

Vi håber, I vil kigge jer omkring og være med til at sætte spotlys på de bygninger eller landskaber, der giver æstetisk værdi i jeres dagligdag.

Venlig hilsen
Lars Kalmar Kastanje
formand