BLIN

Bygnings og Landskabskultur i Norddjurs

Slider_06
Slider_02
Slider_04
Slider_05
Slider_01
Slider_03
Slider_12
Slider_13
Slider_14
Slider_15
Slider_10
Slider_11
Slider_07
Slider_16
Slider_08
Slider_09
Slider_23
Slider_25
Slider_21
Slider_22
Slider_24
Slider_18
Slider_19
Slider_20
Slider_17

BLIN medlemstur til Glatved Strand, Hoed Kalkværk og Hoed kirke.
Tirsdag d. 27. august 2024 kl. 16.30

Tirsdag d. 27. august går vores medlemstur i BLIN til et spændende kulturmiljø på Djursland. Vi mødes på Glatved strand kl. 16.30, hvor Nina Adamsen, leder af Grenaa egnsarkiv, vil give os en historisk ramme for kalken på Djursland og fortælle om kalkudvinding på Glatved Strand. Derefter kører vi til Hoed kalkværk, som i 2016 blev udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Her vil ejerne af kalkværket, Minna og Finn Pedersen, give os et indblik i kalkværkets historie og den kalkbrænding, der har fundet sted siden 1936. Efter rundvisningen har Minna og Finn Pedersen inviteret os til at spise vores medbragte picnic i deres gildesal ved kalkværket. Efter picnic kører vi til Birkesig og ser de gamle kalkovne, som blev restaureret i 2002.

Vi afslutter vores udflugt ved Hoed Kirke, som har været en af aftagerne af kalken fra Hoed kalkværk.
Her vil Lisbeth Madsen fortælle os om kirkens historie. 

Turen er gratis for medlemmer af BLIN. For ikke-medlemmer koster turen 50 kr. Alle er velkomne. Tag gerne en nabo eller ven/veninde med, som måske kunne være interesseret i at blive medlem af BLIN.

På gensyn!

Bestyrelsen i BLIN.