BLIN

Bygnings og Landskabskultur i Norddjurs

Slider_06
Slider_02
Slider_04
Slider_05
Slider_01
Slider_03
Slider_12
Slider_13
Slider_14
Slider_15
Slider_10
Slider_11
Slider_07
Slider_16
Slider_08
Slider_09
Slider_23
Slider_25
Slider_21
Slider_22
Slider_24
Slider_18
Slider_19
Slider_20
Slider_17

Høringssvar 2021

Sagsresume

BLIN har modtaget anmodning om partshøring fra Norddjurs kommune, i forbindelse med ansøgning om nedrivning af et bevaringsværdigt stuehus samt tilhørende staldbygning.

Stueehus samt staldbygning er sammenbygget. Bygningen er pudset og kalket og tagbeklædning med pandeplader. Oprindeligt sikkert stråtækt.

Læs  mere Her